Α.Θ.Π. - Στοά των Επιστημών - Επιστημονική Επιθεώρηση
Στοά των Επιστημών - Επιστημονική Επιθεώρηση
Οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναι.
Ηράκλειτος (απόσπασμα Β 50 - Diels, H., Walther, K., Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1903)


Εκδότης: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, Τ.Θ. 423 του Α.Π.Θ.
Website: www.academy.edu.gr
E-mail: stoaofsciences@academy.edu.gr

ISSN: 2241-9993


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΣ, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΛΠΙΔΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Αρχαιολόγος, πρ. Διευθύντρια Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων


ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ αποτελεί περιοδική διαδικτυακή Επιστημονική Έκδοση της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών με σκοπό την ανάπτυξη ενός διαρκούς διαλόγου μεταξύ των Επιστημόνων της διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των πολιτών.

Μέσω της εκδόσεως προωθείται η αποβολή της μηχανιστικής αντίληψης στην προαγωγή της Επιστήμης και η ενίσχυση της έννοιας της Ηθικής, ως συστατικού στοιχείου της προόδου στην Έρευνα. Επιθυμούμε, αντί για ερευνητικές ερεβώδεις διαδρομές να προωθεί μία «δημοκρατική» Επιστήμη, δηλαδή εκείνη που λαμβάνει υπ' όψιν της την Κοινωνία σε οικουμενικό επίπεδο και που στοχεύει στο να θεραπεύσει τις ανάγκες για καθολική Παιδεία, χωρίς να παραβλέπει και τα αγωνιώδη ερωτήματα για την αρχή και το τέλος του σύμπαντος, κόσμου μας σε φυσιοκρατικό, ηθικό και ανθρωποκεντρικό επίπεδο.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται μετά από κρίση στους Τόμους, προέρχονται από όλο το φάσμα της Γνώσης και δεν υπόκεινται σε δεσμεύσεις χώρου ή περιορισμού του εποπτικού υλικού. Η ύλη κατανέμεται θεματικά και ανά Τόμο, με τήρηση αυστηρών ακαδημαϊκών κριτηρίων, αλλά και με μέριμνα για την πρόσληψή τους από την ευρύτερη Κοινωνία. Οι δημοσιεύσεις γίνονται στην Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Ρωσσική συμφώνως προς τις προδιαγραφές δημοσιεύσεων.

ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Προδιαγραφές δημοσιεύσεων - Πρότυπο αρχείο


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Βασιλική Ακαδημία του Βελγίου και Ακαδημία Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ακαδημία Επιστημών Τεχνών και Γραμμάτων της Ντιζόν, Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών του Σάλτσμπουργκ, Αρχαιολογικό Φόρουμ της Σαγκάης, Σάμαρα Κρατικό Ινστιτούτο Πολιτισμού

KOSTYANTYN BALABANOV, Πανεπιστήμιο Μαριουπόλεως, Εθνική Ακαδημία Παιδαγωγικών Επιστημών της Ουκρανίας

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΜΗΣ, Πανεπιστήμιο Notre Dame, Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΤΟΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών Σπουδών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MYKOLA TROFYMENKO, Πανεπιστήμιο Μαριουπόλεως της Ουκρανίας

ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, Πανεπιστήμιο του Hong Kong, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΑΝΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών