Α.Θ.Π. - Επικοινωνία
Επικοινωνία
Έδρα: Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, Τ.Θ. 423 του Α.Π.Θ.
Website: www.academy.edu.gr
E-mail: civitas@academy.edu.gr

Πάπυροι – Επιστημονικό Περιοδικό
Εκδότης: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, Τ.Θ. 423 του Α.Π.Θ.
Website: www.academy.edu.gr
E-mail: papyri@academy.edu.gr

Στοά των Επιστημών - Επιστημονική Επιθεώρηση
Εκδότης: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, Τ.Θ. 423 του Α.Π.Θ.
Website: www.academy.edu.gr
E-mail: stoaofsciences@academy.edu.gr

Scripta - Επιστημονική Επιθεώρηση
Εκδότης: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, Τ.Θ. 423 του Α.Π.Θ.
Website: www.academy.edu.gr
E-mail: scripta@academy.edu.gr

Συνέδρια
Website: www.academy.edu.gr
E-mail: acta@academy.edu.gr