Α.Θ.Π. - Β' Συμπόσιο: Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Β' Συμπόσιο: Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας
Επιστημονική Επιτροπή - Οργανωτική Επιτροπή \ Εισηγητές \ Πρακτικά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυριάκος Ευσταθίου, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Καρνασιώτης, Πρόεδρος της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών

Κωνσταντίνος Κωτσάκης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Ιωάννης Λυριτζής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αριστοτέλης Μέντζος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παντελής Νίγδελης,Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γιώργος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Δήμητρα Σφενδόνη, Ομότιμος Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Τζιφόπουλος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκης