Α.Θ.Π. - Εύσημο του Οικουμενικού Ελληνισμού
Εύσημο του Οικουμενικού Ελληνισμού
Η Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών καθιερώνει ως θεσμό, την απονομή του «Ευσήμου του Οικουμενικού Ελληνισμού», του οποίου η επίδοση θα γίνεται κατ’ έτος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε έως τρεις προσωπικότητες, οι οποίες, με την σύνολη δράση τους στον διεθνή χώρο της Επιστήμης και της Διανοήσεως, έχουν υπηρετήσει το αξιακό σύστημα της Οικουμενικής Παιδείας και έχουν συντελέσει στην προαγωγή της Έρευνας και της Επιστήμης. Καθοριστική για την απονομή είναι η αναγνώριση ότι, ο τιμώμενος διακρίθηκε στην ζωή του από την εμβληματική φράση του Ηρακλείτου, «ήθος ανθρώπῳ δαίμων».

Το απονεμόμενο Εύσημο, αποτελεί ακριβές και εν λειτουργία αντίγραφο του φορητού ηλιακού Ωρολογίου των Φιλίππων, του 450 μ.Χ. και το οποίο είναι μετεξέλιξη παλαιότερων Ωρολογίων της Ελληνιστικής περιόδου. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο όργανο, το οποίο με στόχευση στον ήλιο, καθορίζει την ώρα, το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου, αλλά και το ύψος καθώς και το αζιμούθιο του ηλίου ή άλλου αστέρα.

Της απονομής αποκλείονται οι Εταίροι της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών.